Burenoverlast

Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Veel mensen wonen op etages, in flats en in portiekwoningen. Geen wonder dat buren wel eens last van elkaar hebben. De wet schrijft voor dat buren onderling leefgeluiden van elkaar te tolereren hebben. Wanneer een buur echter structurele hinder van een andere buur ondervindt, dan is er sprake van burenoverlast.

 

 

Het effect van burenoverlast op de gezondheid

Burenoverlast heeft een groot effect op de gezondheid. Door burenoverlast voelen mensen zich niet meer thuis in hun eigen huis. Ze vervreemden van hun huis en voelen zich daar niet meer veilig. Met name geluidsoverlast en intimidatie kunnen psychische klachten veroorzaken, zoals:

 

  • Stress
  • Concentratieprobleme
  • Angststoornissen en neurosen
  • Depressie

 

 

Burenoverlast bespreekbaar maken

Het wordt duidelijk dat burenoverlast bespreekbaar gemaakt moet worden, nu bekend is wat de gezondheidseffecten van burenoverlast zijn. Het is dus belangrijk dat u de veroorzaker van de overlast aanspreekt op zijn of haar gedrag. Bij het wegnemen van de overlast is de eerste stap dus altijd het praten met uw buren. Dit kunt u moeilijk vinden. Hieronder staan tips voor dit eerste gesprek.

  • Spreek de buren niet aan wanneer u nog erg boos bent
  • Geef nauwkeurig aan waar u last van heeft en wanneer dat gebeurt. Noem een concreet voorbeeld
  • Vraag of de buren ook wel eens last hebben van u
  • Maak concrete afspraken


De buren aanspreken op de overlast wanneer u nog boos bent, zal alleen maar meer agressie en woede oproepen. Doe dit dus niet. Het gesprek moet namelijk constructief zijn. Daarom is het zo belangrijk om ook concrete voorbeelden van de overlast te hebben. Gaat het om stank, geschreeuw, muziek? Wanneer vond de overlast precies plaats?

Door te vragen of de buren ook wel eens last hebben van u, geeft u aan dat u ook rekening met hen houdt. U geeft aan dat u het belangrijk vindt om zelf geen burengerucht te veroorzaken.

De doel van dit eerste gesprek is om te komen tot concrete afspraken over de overlast. In het geval van geluidshinder kunt u afspreken wanneer en hoe lang er lawaai mag zijn. In het geval van stankoverlast kunt u samen onderzoeken wat de oorzaak is.

Mogelijk staan er vuilniszakken te rotten. Deze kunnen simpelweg bij het huisvuil gezet worden. De kans is groot dat de overlast in dit eerste gesprek wordt opgelost als u rustig en oplossingsgericht blijft. Wanneer dit voor u het geval is, dan is dit goed voor u. Mocht het gesprek echter niets baten, dan kunt u twee dingen doen. U kunt de burenoverlast accepteren en er niets meer tegen doen, of u kunt instanties inschakelen die u kunnen helpen bij het oplossen van de burenoverlast.

 

 

Dossieropbouw bij burenoverlast

Als het eerste gesprek geen baat heeft gehad, dan is het belangrijk dat u een dossier gaat opbouwen van de overlast. In dit dossier noteert u wanneer u overlast heeft ervaren en voor hoe lang deze overlast voortduurde. Vermeld duidelijk om wat voor soort overlast het ging.

 

 

Burenoverlast bij een huurwoning

Wanneer u burenoverlast ervaart in een huurwoning, doe dan ook melding van de overlast bij de verhuurder. Als de veroorzaker van de overlast bij dezelfde verhuurder huurt als u, dan is de verhuurder zelfs verplicht iets tegen de burenoverlast te ondernemen.

Helaas zien veel verhuurders overlast nog altijd als iets dat buren onderling moeten oplossen. Neem hiermee geen genoegen. De verhuurder is namelijk verplicht u "ongestoord woongenot" te verschaffen. Indien uw verhuurder dus niets of te weinig onderneemt, dan kunt u een huurvermindering instellen. Houd het geld echter wel apart, want meestal komen verhuurders nu wel in actie. En wanneer de overlast daadwerkelijk wordt opgelost, dan bent u ook verplicht met terugwerkende kracht de complete huur terug te betalen.

 

 

Burenoverlast bij een koopwoning

Wanneer u een koopwoning heeft kunt u ook de Vereniging van Eigenaren (VVE) inlichten. Mogelijk kunnen er in het huishoudelijk reglement van het pand regels met betrekking tot burenoverlast worden opgenomen.