Burenruzie

Als buren moet je bij elkaar kunnen aankloppen als dat nodig is. Vooral wanneer er sprake is van een gezamenlijk portiek of een gezamenlijke Vereniging van Eigenaars is het beter om goed met elkaar om te gaan. Helaas is dit een utopie, want in Nederland komen burenruzies regelmatig voor. Een flinke burenruzie heeft een grote impact op je gevoel van veilig zijn in je eigen huis en je eigen woonomgeving. En dit kan weer onnodige stress veroorzaken die op zichzelf al je gezondheid aantast. In sommige gevallen van een extreme burenruzie waarbij ook sprake is van overlast ontstaat er zelfs slapeloosheid of depressie bij één of meerdere betrokkenen. Om van een gewelddadige escalatie maar niet te spreken. Regelmatig lezen we in de kranten over iemand die de buren uit frustratie heeft vermoord tijdens een feestje. Dergelijke extremen bestaan en komen niet slechts een keer per zoveel jaar voor. Het lijkt steeds vaker te gebeuren. Een burenruzie (en overlast) moet dan ook altijd voorkomen of opgelost worden.

 

 

Een burenruzie voorkomen

Een burenruzie is te voorkomen door regelmatig een praatje met de buren te maken. Buren hebben vaak onderling ook behoefte aan een vorm van contact, zodat er niet een al te hoge drempel is wanneer buren onderling zaken zoals overlast willen bespreken. Vaak blijkt dat hoe beter je omgaat met je buren, hoe minder last je van ze zult hebben in de vorm van geluidsoverlast of rommel in het portiek. Jullie kunnen elkaar er immers op aanspreken zonder dat er ruzie ontstaat. Het is daarbij ook zaak dat je de buren af en toe hun lolletje gunt en dat zij ook wel eens naar harde muziek in hun huis mogen luisteren. Als ze het maar niet te gek maken. Gooi een briefje in de bus of bel bij de buren aan wanneer je zelf eens een feestje geeft. Zo zijn ze op de hoogte van het feit dat ze tijdelijk last van geluidshinder kunnen hebben. En zullen zij ook niet zo snel klagen. Als je de buren goed kent kun je ze zelfs uitnodigen op je feestje. Als ze dan even komen buurten weet je tenminste zeker dat ze er niet zo snel last van zullen hebben.

 

Helaas bestaan er altijd mensen die niet open staan voor contact of suggesties en ook niet ophouden met overlast zoals geluidshinder als ze daar door omwonenden op aangesproken worden. In dat geval kunnen irritaties zo hoog oplopen dat er een burenruzie ontstaat.

 

 

Een burenruzie oplossen

Een burenruzie kan niet altijd worden voorkomen en is soms gewoon de samenloop van de omstandigheden. Toch is het belangrijk dat de burenruzie wordt opgelost, voordat het je gevoel van veiligheid aantast. Wanneer je je niet meer veilig voelt in je eigen woning dan zal het niet als een thuis aanvoelen en dat kan je behoorlijk depressief maken. Nog erger wordt het wanneer je gaat proberen zo weinig mogelijk thuis te zijn uit angst voor confrontatie met de buren.

 

Je kunt allereerst proberen de buren aan te spreken en zeggen dat je het vervelend vindt dat het allemaal zo gelopen is. Zeg dat je de burenruzie graag wilt beëindigen. De kans is groot dat de buren ook willen dat de burenruzie stopt. Bijna iedereen wil immers rustig wonen zonder onnodige spanningen.

 

Ook kun je de verhuurder, huisbaas of de wijkagent vragen om te bemiddelen. Wanneer dit niet helpt kun je uiteindelijk naar de rechter stappen, die dan een uitspraak zal doen waarin weer een normale woonsituatie kan worden gerealiseerd.