Betrokkenen

Er zijn in het geval van burengerucht meerdere partijen betrokken:

 

  • Het slachtoffer van het burengerucht
  • De veroorzaker van de geluidsoverlast
  • De verhuurder of Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • De politie en wijkagent
  • De gemeente

 

 

Praten met de veroorzaker van de geluidsoverlast

U moet als eerste stap altijd gaan praten met de veroorzaker van het burengerucht. Ga niet praten als u nog erg boos bent. Nodig uw buren eens uit voor een kopje koffie en vertel ze over uw ergernissen. Het is daarbij van belang om zo specifiek mogelijk uit te leggen waar de overlast uit bestaat. Zeg op welke tijdstippen de overlast plaatsvond. Vraag ook of uw buren weleens last hebben van u. Hiermee laat u weten dat u ook rekening houdt met uw buren. Kijk of uw buren openstaan voor het maken van afspraken. Spreek bijvoorbeeld een tijdstip af waarop herrie gemaakt mag worden.

 

 

Naar de verhuurder

In de meeste gevallen helpt een gesprek met uw buren al erg veel. Het zal minstens een hoop opluchting geven. Er zijn echter ook gevallen waarbij praten niet mogelijk lijkt. De veroorzakers reageren bijvoorbeeld agressief wanneer u hen wijst op de geluidshinder die zij veroorzaken. Of u heeft al minstens drie keer een goed gesprek gehad, maar uw buren komen hun beloftes niet na. In dat geval is het belangrijk dat u een dossier begint aan te leggen van de overlast, met de tijdstippen en duur van de overlast.

Als u een huurwoning betrekt en uw buren huren bij dezelfde verhuurder, dan kunt u de burenoverlast bij uw verhuurder melden. Een verhuurder zal zoveel mogelijk de bal weer bij u proberen neer te leggen. In dat geval moet u de verhuurder erop wijzen dat hij verplicht is u "ongestoord woongenot" te verschaffen. In het uiterste geval kunt u dit via de rechter van de verhuurder eisen.

 

 

Vereniging van Eigenaren

Uiteraard is er geen verhuurder waar u terecht kunt als u een koopwoning heeft. Wat u wel kunt doen, is eisen dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) optreedt tegen de geluidsoverlast van de buren. De VvE kan tevens regels opstellen met betrekking tot isolatie.

 

 

De politie en wijkagent

Tenzij het gaat om ernstige geluidsoverlast, zoals luide muziek om drie uur in de nacht, worden de politie en de wijkagent alleen ingeschakeld wanneer eerdere stappen niets hebben opgeleverd. Houdt er rekening mee dat het onderlinge contact tussen de buren verslechterd wanneer u de politie of de wijkagent inschakelt.

 

 

De gemeente

Steeds meer gemeenten krijgen een Meldpunt Overlast. Wanneer u hier een melding doet, dan zal de gemeente de betrokken partijen er extra op aansturen om stappen te ondernemen tegen de overlast. Denk er wel aan dat de gemeente in principe alleen tegen zeer ernstige overlast optreedt en niet tegen een televisie die midden op de dag weleens te hard aanstaat.