Geluidsoverlast is vaak subjectief

Of we geluidsoverlast ervaren, hangt af van de subjectieve ervaring. De één vind het wonen aan een drukke winkelstraat gezellig, de ander kan het als hinderlijk ervaren. Zo zit dat ook het met leefgeluid van de buren of van bedrijven in de omgeving.

Normale leefgeluiden kunnen als hinderlijk worden ervaren, maar meestal zal het onmogelijk blijken hier stappen tegen te ondernemen. Anders wordt het wanneer we elke nacht te maken krijgen met stereo installaties van buren die veel te hard staan.

 

 

Geluidsoverlast van buren

Wanneer u geluidsoverlast van de buren ervaart, kunt u het beste eerst met uw buren praten. Misschien weten zij helemaal niet dat zij geluidsoverlast veroorzaken. Maak duidelijke afspraken, maar blijf beleefd. Het is in alle gevallen het beste als de bewoners er onderling zelf uitkomen.


Geluidsoverlast in een huurwoning

Indien uw buren zich niet aan de afspraken houden en u heeft beiden dezelfde verhuurder, dan kunt u de verhuurder benaderen. De verhuurder heeft namelijk de verplichting aan u om u als huurder woongenot te verschaffen. Wanneer één van de buren geluidsoverlast veroorzaakt, dan komt de verhuurder zijn verplichting om u woongenot te verschaffen niet na. De overlastgevende huurder zal in eerste instantie van de verhuurder een waarschuwing moeten krijgen. De verhuurder moet aan de overlastgevende huurder kenbaar maken dat hij of zij geen geluidshinder mag veroorzaken. U kunt de verhuurder ook vragen om te bemiddelen. In alle gevallen is het natuurlijk het beste wanneer de huurders er onderling zelf uitkomen.

Indien de geluidsoverlast 's nachts plaatsvindt van bijvoorbeeld een stereo installatie, dan kunt u de politie bellen. Tussen 22:00 uur en 7:00u mag men namelijk geen geluidsoverlast veroorzaken.

 

Geluidsoverlast in een koopwoning

Indien de geluidsoverlast komt van iemand met een koopwoning, zijn de politie en "meldpunt overlast" van de gemeente de aangewezen instanties om de geluidshinder te melden.

 

 

Geluidsoverlast van bedrijf

Wanneer we geluidsoverlast van een bedrijf ervaren, kunnen wij bij de gemeente terecht. Dit geldt echter niet voor geluidsoverlast bij bouwactiviteiten of evenementen omdat er meestal sprake is van ontheffing (en de geluidsoverlast is meestal van een tijdelijk karakter). Een speciale milieuwet behandelt geluidsoverlast en andersoortig overlast (bijvoorbeeld stankoverlast) door bedrijven.