Geluidshinder van buren

Muziek overdag, een hond die blaft, de buurman die zijn auto start. Allemaal geluiden die een beetje bij het leven in een woonwijk horen. Toch kan men ook te ver gaan. Geluid wordt dan echt geluidshinder. Te denken valt aan urenlang hondengeblaf of geschreeuw vanuit een woning. Ook muziek die te lang te hard wordt afgespeeld, en dan met name in de nacht, wordt onder geluidshinder gerekend. Maar ook overdag mag men de muziek niet te hard afspelen. De politie kan daar zelfs een flinke bekeuring voor uitdelen als de buren klagen over geluidshinder.

 

Naast geluidshinder zijn er nog vele andere vormen van overlast van buren, zoals stankoverlast, rommel in het portiek of voor de deur, rommel in de tuin, illegale bewoning, drugsgebruik in en rond de woning. Maar ook een dementerende kan voor overlast zorgen en omwonenden in levensgevaar brengen, door steeds te vergeten de gaskraan uit te draaien. Het kan zelfs zo zijn dat een bewoner verschillende vormen van overlast aan omwonenden veroorzaakt.

 

 

Spreek de buren aan over de geluidshinder

Het is zeer belangrijk dat u de buren aanspreekt over de geluidshinder. Immers als u ze niet kenbaar maakt dat u er last van heeft dan zal de geluidshinder ook niet ophouden. Soms is een buurman of een buurvrouw zich er niet van bewust dat hij of zij de buren tot last is. Spreek de buurman of buurvrouw niet aan op het moment dat u erg kwaad bent over de geluidsoverlast. Het is het beste om de buren aan te spreken wanneer u zelf rustig bent. U kunt bij ze aanbellen maar als u ze aanspreekt terwijl u ze "toevallig" tegenkomt buiten is dat ook goed. De buren zullen zich dan wellicht zelfs minder overvallen voelen en het gesprek zal dan minder snel uitlopen in een ruzie of heftige discussie. Vraag eerst of de buren wel eens last van u hebben. Misschien veroorzaakt u zelf ook geluidshinder. Luister naar hun antwoord. Beloof rekening met ze te houden als ze iets kunnen noemen waarmee u zelf geluidshinder veroorzaakt. Breng dan de geluidshinder die uzelf ervaart ter sprake. Vraag of ze rekening met u kunnen houden.

 

 

Praat ook met andere buren over de geluidshinder

Zijn er meerdere omwonenden? Dan kan het geen verkeerd idee zijn om ook hen te betrekken in het verhaal. Wellicht ervaren zij ook geluidshinder en zijn zij ook bereid om met de overlastgever te praten. Het is immers waarschijnlijker dat geluidshinder wordt opgelost wanneer er meerdere buren klagen. Zo staat u niet alleen. Wanneer u ontdekt dat u niet de enige bent die de geluidshinder ervaart, dan kunt u ook samen met de andere buren een plan trekken. Gaat het om huurwoningen en huren jullie allemaal bij dezelfde verhuurder? Dan kunnen jullie de overlast ook melden bij de verhuurder.

 

 

Meld de geluidshinder bij de politie en wijkagent

Als na een eerste gesprek de geluidshinder niet ophoudt, of misschien zelfs erger wordt, dan zit er niets anders op dan de geluidshinder ook te melden bij de politie. Met name wanneer het gaat om nachtelijk geschreeuw, urenlang geblaf of muziekoverlast kan de politie de geluidshinder constateren en optreden.

 

Ook wanneer de buren agressief reageren wanneer u ze aanspreekt over de geluidshinder is een melding bij de wijkagent geen verkeerd idee. Hij zou misschien een bemiddelende rol kunnen aannemen als de situatie onverhoopt uit de hand loopt. Wanneer de politie geluidshinder blijft constateren bij een woning zullen zij handhavend optreden. Dit begint bij boetes maar kan ook leiden tot in beslagname van stereo-apparatuur of huisdieren. Wanneer een verhuurder een ontruimingsprocedure start tegen de buren kunnen de politieverslagen helpen als bewijsmateriaal.

 

 

Meld de geluidshinder bij de verhuurder

Wanneer het een huurwoning betreft kunt u ook met de klacht bij de verhuurder terecht. De verhuurder is bij wet verplicht om u ongestoord woongenot te verschaffen. En dit is niet echt het geval wanneer u structureel geluidshinder van de buren ervaart. Wanneer uw andere buren ook last hebben is het verstandig om ook aan hen te vragen of zij contact met de verhuurder willen opnemen. De verhuurder wordt zo tot actie gedwongen. Er hebben immers meerdere buren last.

 

Wanneer de overlast maar voortduurt kan de verhuurder uiteindelijk een ontruimingsprocedure via de rechter aanvragen. Daarbij wordt het huurcontract met de overlastveroorzaker ontbonden en zal hij de woning moeten verlaten. Voor een dergelijke procedure zijn echter wel veel klachten van omwonenden en constateringen van geluidshinder door de politie nodig. Dat betekent dat de politie ook steeds moet blijven komen kijken of er ook echt geluidshinder is en dit moet noteren.

 

 

Meldpunt Overlast

Veel gemeenten hebben speciaal voor huiseigenaren een Meldpunt Overlast. Iemand met een eigen woning kan immers niet terecht bij een verhuurder met de klacht over geluidshinder of andere vormen van overlast. De gemeente werkt nauw samen met de politie en andere instanties.

 

 

Zelf geluidshinder voorkomen

Buren dienen rekening met elkaar te houden. Dat betekent dat de muziek niet te hard mag staan. Vooral niet wanneer het 's avonds laat of 's nachts is. Ga ook niet 's nachts stofzuigen en zet de wasmachine bij voorkeur overdag aan. Wanneer u een hond heeft die blaft, probeer dan het blaffen af te leren. Bespeelt u een muziekinstrument? Probeer dan afspraken met de buren te maken over de tijdstippen waarop u kunt oefenen.

 

Natuurlijk viert u af en toe een verjaardagsfeestje in uw huis. Stel de buren dan van te voren op de hoogte dat er een feestje wordt gegeven en probeer aan te geven wanneer u verwacht dat het feestje afgelopen is. Als u de buren goed kent en daar zin in heeft, kunt u ze ook op het feestje uitnodigen.